فلش/پیکان

سرای مشیر

  • نام(ها):
    سرای مشیر
  • موقعیت جغرافیایی:
    شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند ، ظلع جنوبی بازار وکیل ، سرای مشیر (سرای هنر) .

سرای مشیر از بازارهای قدیمی شهر شیراز است که در دوره قاجار ساخته شده. این بازار در جنوب شرقی بازار وکیل جنوبی و در مجاورت در خروجی آن قرار دارد و معماری آن مانند بازار وکیل می باشد. از زیبایی های این بنا حیاط بزرگی است که در وسط ساختمان هشتی آن واقع شده. این بازار دارای یک هشتی است که بازار را به دوبخش تقسیم کرده، به طوری که از سمت جنوب به اردو بازار و از سمت غرب به سرای مشیر متصل می شود.

این بنا به شکل هشت ضلعی است که اتاق ها در هشت ضلع آن قرار دارد. همچنین در وسط حیاط حوض بزرگ هشت ضلعی ای قرار گرفته که لبه پاشویه آن از سنگ های مختلف یکپارچه ساخته شده و درآن سه فواره وجود دارد. در چهار طرف این حوض، باغچه هایی قرار دارد که درخت نارنج در آن پرورش یافته.

قدمت سرای مشیر به زمان سلطنت «فتحعلی شاه قاجار» باز می گردد. «ابوالحسن خان مشیرالملک» دستور ساخت این مجموعه ی دیدنی را در ضلع جنوبی بازار وکیل و در مجاورت در خروجی آن صادر کرد. معماری این بنا بسیار شبیه به بازار وکیل است، به همین دلیل اگر برای اولین بار وارد سرای مشیر شوید نمیتوانید مجزا بودن آن را از بازار وکیل تشخیص دهید. نکته ای که سرای مشیر را از بازار وکیل متمایز می کند، حیاط آن است که در وسط بنایی هشتی قرار گرفته و با وجود حوضی در وسط حیاط و درختان زیبای نارنج خودنمایی می کند.

اشتراک گذاری:

ثبت نظر شما
میزان رضایتمندی شما:
فلش/پیکان
درخواست تماس
تلفنی رایگان
درخواست تماس تلفنی رایگان
  • شماره تماس شما:
  • نام و نام خانوادگی شما: