فلش/پیکان

مسجد جامع مهاباد

  • نام(ها):
    مسجد جامع مهاباد
  • موقعیت جغرافیایی:
    استان آذربایجان غربی ، مهاباد ، بین خیابان های حافظ و پهلوی سابق ، خیابان امام شافعی ، داخل کوچه ، مسجد جامع .

مسجد جامع مهاباد در استان آذربایجان غربی، شهر مهاباد واقع شده. این مسجد که مربوط به دوره صفوی می باشد، به مسجد سرخ و در بعضی متون با نام مدرسه شاه سلیمان معروف است که در سال ۱۰۸۹ بنا شده و همچنان پابرجاست. این اثر در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۴۸ با شماره ثبت ۸۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

این مسجد از مهم ترین و قدیمی ترین بناهای تاریخی دوره اسلامی در غرب ایران به شمار می رود و توازن شکل طاق، شبستان و گنبد باعث شده که پس از ۳۳۸ سال، سالم باقی بماند.

شبستان این مسجد که مقدمه ای بر شبستان مسجد وکیل شیراز می باشد، دارای ۱۰ ستون سنگی است و ۱۸ گنبد آجری نیمکره، پشت بام مسجد را پوشانده. فاصله هر ستون از ستون دیگر۴/۵ متر است. برای برپایی ستون ها و گنبدها، در ابتدا پی ستون ها را سنگ ریخته و برای ایجاد سطح اتکا از یک سنگ رسوبی تراشیده به عنوان پایه ستون استفاده شده است. این پایه مربع شکل، به صورت افقی در پای ستون تعبیه شده و به منظور جلوگیری از تزلزل ستونها، آنها را به صورت مادینه تراشیده و ستون سنگی را به صورت عمودی به شکل هشت ضلعی و به ارتفاع ۲۶۰ سانتیمتر پس از سوار کردن بر پایه ستون ها، به سر ستون رسانده اند.

مصالح اصلی به کار رفته در ساخت مسجد آجر قرمز است، به طوری که دلیل نامگذاری این مسجد به سرخ می باشد.

اشتراک گذاری:

نظر شما درباره این موضوع
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:
میزان رضایت شما:
درخواست تماس
تلفنی رایگان
درخواست تماس تلفنی رایگان
  • شماره تماس شما:
  • نام و نام خانوادگی شما: