فلش/پیکان

جاذبه های گردشگری ارومیه

گردشگری بازاری

گردشگری تجاری افرادی را در بر می گیرد که به دلیل اهداف مرتبط با کار اقدام به سفر می کنند. گردشگری بازاری یکی از قدیمی ترین اشکال گردشگری است؛ چرا که از ایام بسیار قدیم شمار بسیاری از افراد با هدف تجارت به سفر می پرداختند.
در این بخش می توان به بازارهای قدیمی ایران از جمله بازار وکیل، بازار تبریز، بازار کاشان و ... که همچنان از بازارهای مهم ایران هستند اشاره کرد.

درخواست تماس
تلفنی رایگان
درخواست تماس تلفنی رایگان
  • شماره تماس شما:
  • نام و نام خانوادگی شما: