فلش/پیکان

سهم گردشگری و توریسم در اقتصاد سال ۲۰۱۸

تاریخ:

امروز مسافرسلام همراه شماست با خبری تحت عنوان ” سهم گردشگری و توریسم در اقتصاد سال ۲۰۱۸ “. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

سهم گردشگری و توریسم در اقتصاد سال ۲۰۱۸ چیست؟

شورای جهانی سفر و گردشگری، در تازه ترین ارزیابی خود، تأثیرات بخش سفر و گردشگری را بر اقتصاد و اشتغال جهان، اندازه گیری کرده است.
طی یافته‌های این گزارش، ۱۸۵ کشور از ۲۵ منطقه جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
بخش سفر و گردشگری حدود ۴/۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۱۸ داشته است.
همچنین بیش از ۳۱۹ میلیون شغل، که معادل ۱۰ درصد از کل اشتغال جهان می‌شود، ایجاد شده است.
در این حال، افزایش مداوم تعداد خانوار و رشد قابل توجه مخارج جهانی مصرف کنندگان، کمک کرد تا رشد این بخش به سطح ۳/۹ درصد برسد.

رشد گردشگری در سال ۲۰۱۸

در بین حوزه‌های مختلف سفر و گردشگری، مخارج در سفرهای تفریحی بسیار سنگین شده است.
براین اساس، در مجموع سفرهای تفریحی، حدود ۷۸/۵ درصد از کل مخارج گردشگری در سال ۲۰۱۸ را داشته است.
مابقی این مخارج، مربوط به سفرهای تجاری با سهم ۲۱/۵ درصدی است.
علاوه براین، سال گذشته کمکی ۶/۵ درصدی به کل صادرات جهان داشته است.

در سال ۲۰۱۸، گردشگری داخلی رشدی معادل ۷۱/۲ درصدی داشت.
رشدی که در کشورهای درحال توسعه بسیار مشهود بوده است.

هزینه‌های انجام شده در سال ۲۰۱۸، حدود ۷۸/۵ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی مستقیم بخش سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که ۲۱/۵ درصد، یعنی ۲۲۸ میلیارد دلار، مربوط به سفرهای کاری بوده است.

پیش بینی می‌شود که هزینه سفرهای تفریحی در سال ۲۰۱۹ با رشد ۳/۹ درصد، برابر با چهار هزار و ۶۴۴ میلیادر دلار همراه باشد.
همچنین پیش بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم تا سال ۲۰۲۹ به ۶ هزار و ۷۸۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

سهم گردشگری و توریسم در اقتصاد سال 2018
درخواست تماس
تلفنی رایگان
درخواست تماس تلفنی رایگان
  • شماره تماس شما:
  • نام و نام خانوادگی شما: