در تعداد فرزندان امام رضا (ع) اختلاف نظر وجود دارد. سبط ابن جوزی آنان را پنج تن می‌داند به نام‌های محمد، حسن، جعفر، ابراهیم و عایشه. در کتاب قرب الاسناد از قول بزنطی فرزندان آن حضرت را دو تن نوشته‌ است به نام‌های محمد و موسی یا محمد وجعفر. محدث قمی غیر از امام جواد (ع) از دختری به نام فاطمه نام برده‌ است. اما شیخ مفید براین است که تنها فرزند امام رضا (ع)، امام جواد (ع) می‌باشند علامه‌مجلسی و طبرسی نیز برهمین اعتقادند.